OBEC BECKOV

História obce Beckov sa viaže k histórii hradu. Vápencovo dolomitové bralo na severozápadnom úpätí Považského Inovca a Turecký vrch na východnom okraji Bielych Karpát vymedzovali trasu starovekej obchodnej cesty z Podunajska k Baltu. Na hrade sídlili Kelti, Rimania i Slovania. Kamenná výstavba hradu začala v 13. storočí. Z roku 1208 je zachovaná prvá písomná zmienka o Beckove. Názov hradu Blundix znamená Bludisko a dnešný slovenský názov Beckov vychádza z pomenovania osady pod hradom podľa mena Becko. Beckov 1938.jpg

Podhradská osada sa v 11. storočí stala miestom týždenného trhu a sídlom fary. Nemeckí osídlenci privedení Matúšom Čákom priviezli aj nemecké práva, na čele osady stál richtár so značnými právomocami. Po Matúšovej smrti (1321) sa Beckov stal majetkom kráľa Karola Roberta a spravoval ho kastelán. Vlastníkom Beckovského hradu a panstva sa 16. júla 1388 stal rytier Stibor zo Stiboríc (okolo 1350 – 1414). Stibor dal hrad zmodernizovať, rozšíriť a posilniť jeho fortifikačnú funkciu. Vojvoda sa tešil veľkej priazni Žigmunda Luxemburského a možno preto vznikli povesti o údajnej Stiborovej krutosti. Vraj dal zhodiť z hradu svojho sluhu, lebo zabil jeho obľúbeného psa, keď mu napadol deti a do roka a do dňa Stibor sám biedne zahynul po uhryznutí vretenicou. Alebo že hrad na skale dal postaviť svojmu šašovi Beckovi, lebo dobre zabavil spoločnosť po poľovačke, ale napokon ho vykúpil od Becka zlatom, lebo tak sa mu páčil. Historické fakty však hovoria o zbožnom, vernom a spravodlivom pánovi Považia – ktorý zakladal kláštory a starobince. Beckov sa po smrti Stibora mladšieho vrátil korune a 8. decembra 1437 daroval cisár Žigmund Beckovské panstvo Pavlovi Bánfimu z Dolnej Lindvy – Bánfiovci spravovali obec aj hrad vyše 200 rokov. Beckov 1906.jpg

Beckov a celá krajina trpeli tureckými a občianskymi vojnami. Šľachtické rodiny utekali z južných oblastí do severnejších miest, a tak „civitas murata" Beckov získalo nových obyvateľov. V roku 1648 vznikol komposesorát, ktorý spravoval Beckovské panstvo. V roku 1674 sa do Beckova dostali prví židia z Moravy. Koncom 17. storočia obyvateľstvo sužovali kurucké vpády, mor (1680) a náboženská netolerancia. Pozitívny vplyv na upokojenie situácie v kraji mal Jakub Haško, novomestský prepošt a nitriansky biskup. IMG_0017.jpg

V roku 1712 Karol III. potvrdil Beckovu trhové privilégiá (pôvodné boli z roku 1457 a 1520). Beckovčania boli oslobodení od platenia mýta a tridsiatku po celej krajine. V roku 1714 žilo v Beckove vyše dvetisíc obyvateľov, z nich bolo 1167 evanjelikov a 758 katolíkov a asi 100 židov (Trenčín mal sotva 1800 obyvateľov). V roku 1842 mal Beckov 1994 obyvateľov a v roku 1910 len 1425 obyvateľov. V roku 1907 sa na pošte zaviedla verejná telefónna hovorňa a 19. júna 1913 bol slávnostne daný do užívania nový železný most cez Váh do Nového Mesta and Váhom.