Beckovské slávnosti

Najväčším podujatím v roku sú Beckovské slávnosti, ktoré usporadúva agentúra Double Agency od piatka do nedele. V roku 2014 sa konajú od 18. do 20. júla.