Beckovský pivný deň

v kultúrnom dome usporiada po tretíkrát Rastislav Fajnor