OBEC ČACHTICE

Cachtice 013.jpgJuhozápadne od Nového Mesta nad Váhom, na rozhraní Malých a Bielych Karpát leží obec Čachtice. Nad obcou sa týči zrúcanina hradu opradená povesťami, ktoré i dnes vyvolávajú zimomriavky.

CAH12_000554.jpgDávne osídlenie Čachtíc dokazujú početné archeologické nálezy z neolitu, z mladšej doby bronzovej, či z obdobia rímskej ríše. Prvá písomná zmienka o obci je v listine Belu IV. z roku 1248 pod názvom Čekče. Vtedy patrili pod nitrianske vojvodcovstvo. V roku 1392 dostala obec výsady s trhovým a jarmočným právom. Na konci 16. storočia bola obec spustošená počas tureckých vpádov. Najdôležitejšou udalosťou, ktorá sa odohrala v Čachticiach a nezmazateľne sa zapísala do histórie slovenského národa bola posledná, IV. sednica literárneho spolku TATRÍN, ktorá sa konala na tunajšej fare v dňoch 9. a 10. augusta 1847. Zástupcovia dvoch rozdielnych vierovyznaní prijali pozvanie katolíckeho kňaza Jozefa Urbanovského. Tu sa dohodli a prejavili jednotnú vôľu povýšiť na spisovnú reč slovenčinu. V Čachticiach sa teda snúbi dávnoveká história smutne preslávená zločinmi Alžbety Bátoriovej, panej Čachtického hradu, s novodobou históriou, významným krokom Štúrovcov - položením základov spisovného jazyka Slovákov. Kým po krvilačnej panej Čachtického hradu zostali iba ruiny jej panstva, Čachtická fara s pamätnou tabuľou nám stále pripomína túto udalosť spred 167 rokov, tak významnú pre náš národ.

Cachtice 008.jpgimg_4544.jpgV náučných slovníkoch a bibliografiách vydaných v uplynulých storočiach v rôznych jazykoch, sú Čachtice uvádzané ako mestečko, či veľká obec poľnohospodárskeho charakteru, s právom poriadať výkladné a dobytčie jarmoky. Zhodne sa zmieňujú o vynikajúcich vinohradníckych pivniciach, akých široko ďaleko nevidieť. Je zaujímavé, že za niektorými kamennými lisovňami a pivnicami sa nachádzali chodby – katakomby, ktoré mali vlastnosť tajných priestorov a slúžili ako úkryty pre ľudí a iste aj ich majetky, či náboženské ciele. Najrozsiahlejšie boli priestory Na doline pod záhradou Nádašdyovcov. Vykopané do žltej hliny – spraše, s hladkými stenami, románskymi a gotickými klenbami. Tieto priestory neboli nikdy štátom chránené. Dnes o nich hovoríme ako o bývalých pamiatkach, pretože sú na mnohých miestach vrátane vchodov zasypané a nebezpečné pre návštevníka.

7.jpgV súčastnej dobe pomohol svojim filmom opäť zviditeľniť túto malebnú obec režisér Juraj Jakubisko, ktorý poskytol iný pohľad na dejiny. Čachtice sa tak stali známe nielen doma, ale i v zahraničí.Táto malebná obec taka bohatá na históriu a prekrásnu prírodu patrí medzi najzaujímavejšie na Slovensku.