Beckovský hrad

2014-05-31 08-59-22 - IMG_4918.jpgBeckovský hrad sa nachádza na strmom brale, ktoré bolo osídlené Keltmi, Rimanmi i Slovanmi. Kamenný hrad vznikol v priebehu 13. storočia ako sídlo beckovského župana. Do roku 1321 hrad spravoval Matúš Čák Trenčiansky. Žigmund Luxemburský daroval Beckovský hrad poľskému veľmožovi Stiborovi zo Stiboríc a jeho rodine, ktorí vlastnili Beckovské panstvo v rokoch 1388 až 1434. IMG_0004.jpg

Vojvoda Stibor (1347 až 1352 – 1414) hrad ako svoje hlavné sídlo prebudoval, rozšíril a zmodernizoval v gotickom slohu. Vznikli tri paláce horného hradu, kaplnka s oltárom a vzácnou madonou, reprezentačné nádvorie na hornom hrade, hospodárske budovy. Kráľ Žigmund daroval 8. decembra 1437 Beckovské panstvo Pavlovi Bánfimu z Dolnej Lindavy. Bánfiovci spravovali Beckovské panstvo vyše 200 rokov. Zdokonalili obranyschopnosť hradu, ktorý celkovo upravili v renesančnom slohu. Zmodernizovaný hrad a opevnené mesto obránili Beckov v roku 1599 pred Turkami. Po požiari v roku 1729 majitelia, združení do komposesorátu, hrad ponechali v ruinách. V roku 1963 bol Beckovský hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Archeologický prieskum sa na hrade uskutočnil v rokoch 1971 – 1975. 

2014-05-19 10-48-08 - IMG_4439.jpg

2014-05-31 08-41-25 - IMG_4876.jpg

Od roku 1996, po rozsiahlej konzervácii niektorých múrov, sa hrad sprístupnil verejnosti. Súčasná obnova hradu prebieha od roku 2010. Uskutočňuje sa v spolupráci obce so štátom a Európskou úniou. Obnovila sa vstupná časť hradu, na dolnom – Muzeálnom – nádvorí pribudli prevádzkové budovy, v ktorých sú priestory na výstavy a javisko s hľadiskom, na hornom hrade sa čiastočne zrekonštruovala hradná kaplnka. Hrad bol slávnostne otvorený 19. mája 2012. Turisti sa okrem prehliadky objektu so sprievodkyňou môžu aktívne zapojiť do víkendových programov, prehliadnuť si výstavy v priestoroch hradného múzea, prípadne sa občerstviť v Bánffyho bare.


.